PODPORA Program rozvoje venkova


Název projektu: Aby se hosté u nás měli jako doma

Cíl projektu: investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikaci příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields


Z programu rozvoje venkova, operace Podpora agroturistiky byla podpořena výstavba a vybavení ubytovacího zařízení 16 lůžek. Výsledek projektu je rozšíření nabídky služeb pro klienty a diverzifikace do jiné podnikatelské činnosti.